Facebook
Twitter
YouTube
  • Kalerki 2015, street theater in Zarautz

      Zarautz hosts for Thursday, Friday and Saturday (2, 3 and July 4, 2015) in various theaters of street ‘Kalerki 2015′. Here’s the program to not miss any show.   Take advantage and visit Zarautz and enjoy the atmosphere of the streets, now more than ever with Kalerki 2015.             […]

  • Bilbao Turismo
  • Donostia San Sebastián Turismo
  • Hondarribia-Irun Turismoa
  • Vitoria-Gasteiz Turismo
  • Zarautz Turismo
  • Euskadi

© Basque Country Tourism

C/Pintor Pablo Uranga, 10B. Phone: +34 945 218178. 01008 Vitoria-Gasteiz
Legal Statement | info@basquecountry-tourism.com